Brielle2022-04-13T21:43:50+02:00

Vestingstad Brielle

Brielle: op 1 april verloor Alva z’n bril

Sinds 1 april 1572 heeft de Zuid-Hollandse vestingstad Brielle een bijzondere plaats in de geschiedenis. Die dag bleken er in de monding van de Maas 26 schepen te liggen, bemand door de Watergeuzen. Lieden van allerlei slag; edelen, ambachtslieden en zeelui, allen strijdend tegen de zware repressie van het Spaanse bewind, belichaamd in Don Alvarez de Toledo, hertog van Alva. Het Spaanse garnizoen dat de stad had kunnen beschermen, was een halfjaar eerder door Alva verhuisd naar Utrecht. De opstand zou zich tot grote verrassing van Alva snel uitbreiden over de Nederlanden. Sindsdien is het: ‘Op 1 april verloor Alva zijn Bril (Den Briel)’. Het stadswapen draagt vanaf die tijd de leus ‘Libertatis Primitiae’, ‘eerstelingen der vrijheid’.

Over Brielle werd al eerder gesproken, al in 1257, nog voor de dorpen Maerlant en Den Briel zich hadden samengevoegd. Stadsrechten kreeg Brielle officieel in 1330 en een kleine vijf jaar later kreeg de stad ook het recht versterkingen aan te leggen, om ‘ongewenst volk tegen te houden’.

Nadat de Geuzen Brielle hadden ingenomen begonnen zij met het vervangen van de middeleeuwse stadsmuren door een moderne vesting die in 1713 werd voltooid. Sindsdien is er weinig aan veranderd, waardoor de verdedigingswerken, die tot de belangrijkste water- en land fortificatie van Nederland behoren, nog de sfeer van toen ademen.

Stadsgids Brielle