Doel VNV en lid worden2019-04-11T19:42:01+02:00

Het doel van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (VNV) werd bij haar oprichting in 2002 omschreven als: ‘het bevorderen van samenwerking tussen vestingsteden, ten einde een gezamenlijk sterkere positie te verwerven in de toeristische markt, waarmee enerzijds het economisch effect van het toerisme in de vestingsteden wordt vergroot en anderzijds voorwaarden worden geschapen voor behoud van het monumentaal erfgoed en het rijke historische verleden daardoor op een verantwoorde manier wordt uitgedragen.’

Maar inmiddels leven we vijftien jaar verder en zijn we meer dan ooit ervan overtuigd dat we er met alleen ‘mooi zijn’ niet komen.
Niet alleen de buitenkant verdient onze gezamenlijke aandacht, maar ook het delen van beleidsinhoudelijke en uitvoeringstechnische kennis is van belang, gericht op het behoud van onze historische monumenten.

De VNV organiseert

Activiteiten en bijeenkomsten (minimaal twee maal per jaar) met betrokken bestuurders en beleidsambtenaren uit de aangesloten vestingsteden. Naast ontmoeting staat gedachtewisseling over tal van inhoudelijke onderwerpen centraal. Onderwerpen die ons allemaal aangaan en die u als lid kunt bepalen.

De VNV behartigt de belangen

Van de aangesloten leden. Daarbij richt de vereniging zich op ontwikkelingen, waar potentieel materieel en immaterieel profijt ligt voor de leden.

Hierbij moet u denken aan:
– De aansluiting bij het Europees netwerk EFFORTS (European Federation of Fortified Sites).
– Het onderhouden van contacten met de diverse provincies en het rijk.
– Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie.
– Het participeren in provinciale projecten.
– Het leggen van verbindingen en het vergroten van naamsbekendheid bij organisaties op het gebied van cultuurhistorie.
– Het samenwerken met de Zuiderwaterlinie en met de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De VNV promoot

Niet alleen haar vereniging, maar ook alle aangesloten leden en de activiteiten die de leden ontplooien op het gebied van historie en vesting.

Hierbij moet u denken aan:
– Folders van de VNV én van alle aangesloten leden afzonderlijk. Displays worden beschikbaar gesteld voor het gemeentehuis en de VVV.
– Een welkomstbord zodra men de Gemeente binnenkomt, waarop vermeld: Lid van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.
– Promotie via onze promotiewagen welke 8 evenementen per jaar bezoekt waarbij er een publiek wordt bereikt van 50.000 tot 150.000 bezoekers.
– Fiets- en wandelkaarten.
– Het ontwikkelen van nieuwe routes, ook in uw gemeente.
– Het ontwikkelen van een app voor de voornoemde routes.
– Bouwplaten van historische gebouwen uit uw vestingstad.
– Vlaggen.
– Speldjes, tassen
– Al deze promotie zal ook online beschikbaar komen.
– Gratis lidmaatschap van de SLO (Stichting Liniebreed Ondernemen) die ondernemers en bedrijven in forten en vestingsteden ondersteunt.

Kortom:

Wilt u ook met anderen oog hebben voor de geschiedenis van de vestingsteden en komen tot nieuwe ideeën, samenwerkingsverbanden en succesvolle projecten?
Participeren in en een bijdrage leveren aan een inspirerend netwerk?
Sluit aan en loop samen met VNV voorop in het benutten van de rijkdom die het gemeenschappelijke erfgoed biedt.

Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Vestingsteden

Er zijn een aantal keuzemogelijkheden in hoe u zich aan kunt sluiten bij de VNV.
Het spreekt voor zich dat daar kosten aan verbonden zijn.
Alleen op deze wijze kunnen we onze plannen realiseren en samen een krachtige
keten van vestingsteden vormen.

Voor meer informatie over de pakketvormen kunt ons bereiken via ons e-mail adres waarna wij Uw vragen graag beantwoorden.

Lenie Tabbernee behandeld uw verzoek en neemt met u contact op.
U kunt haar voor eventuele vragen ook telefonisch bereiken: 06 – 11366659.