Lid worden

WAARDEVOL VOOR BEWONER EN BEZOEKER

Lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden is voor iedereen waardevol. Het gaat erom dat er samen wordt opgetrokken en de vereniging maakt zich dan ook sterk om die samenwerking tussen de leden te bevorderen en te faciliteren. Daarvoor organiseert en adviseert de vereniging vanuit verschillende thema’s haar leden,

Inloggen voor leden

Wat kunt u als lid onder andere verwachten:

• Minimaal twee keer per jaar een speciale kennisdag voor bestuurders en beleidsadviseurs met een symposium over actuele en relevante thema’s, gevolgd door een excursie.

• Ondersteuning van een netwerk van beleidsambtenaren op het gebied van erfgoedbeleid en -beheer, citymarketing en stadspromotie en monumentenbeleid dat tenminste 3 keer per jaar bijeenkomt om over uitvoeringsopgaven en concrete projecten informatie uit te wisselen en te demonstreren.

• Een kennisbank – alleen voor leden – waarin informatie over concrete projecten bijeengebracht is die in de vestingsteden lopen of zijn uitgevoerd, uitgebreid met handvatten en inspiratiestukken

• Informatie-uitwisseling voor behoud en onderhoud van vestingwerken m.b.t. architecten, aannemers, leveranciers en producenten.

• Verbinding met en toegang tot het netwerk van relevante organisaties die provinciaal, landelijk en internationaal aansluiten bij de doelstelling van de VNV, zoals EFFORTS*. Hollandia Netwerk, de Zuiderwaterlinie, de Hollandse Waterlinies, de KNAC, de ANWB, Breda Hogeschool voor
Toerisme en Recreatie (BUAS).

*The EFFORTS Network – www.efforts-europe.eu
De missie van EFFORTS is het delen van expertise, het bevorderen van samenwerking en het benadrukken van het belang van versterkt erfgoed als een blijvende verbinding met onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis en als voorwaarde voor ecologische, sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling en draagt bij aan de doelstellingen van de EU op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering.

WAT U KRIJGT

U ontvangt alle promotiematerialen van de VNV, waaronder twee partnerborden Lid van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden voor de toegangswegen naar uw vesting. Wilt u gebruik maken van de extra diensten die door de vereniging worden aangeboden, dan zijn deze tegen een meerprijs, maar altijd na voorafgaand vrijblijvend overleg en prijsopgaaf, af te nemen.

Hierbij kunt u denken aan het ontwerpen en produceren van promotiematerialen zoals flyers over uw vestingstad of activiteiten of een adviesgesprek over positionering of samenwerkingsplan voor initiatieven binnen uw gemeente. N.B. Heeft u meer dan één vestingstad in uw gemeente, dan betaalt u maar voor één het lidmaatschap.

Aanvraag indienen

Lid worden?

De Vereniging van Nederlandse Vestingsteden is een professionele organisatie met een dagelijks bestuur en medewerkers die zorg dragen voor het volgen van en ten uitvoer brengen van de werkzaamheden die volgen uit haar missie.

Voor wie is de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden: Iedere (vroegere) vestingstad of gemeente met een vestingstad op haar grondgebied, kan lid worden van de VNV. De gemeente gaat als organisatie het lidmaatschap aan. Actieve leden binnen gemeenten zijn vaak de verantwoordelijke (beleids)medewerker voor historie, toerisme, cultuur of aanverwante beleidsmakers en programmaverantwoordelijken.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van vier jaar en wordt daarna automatisch jaarlijks verlengd. De kosten van een lidmaatschap zijn gekoppeld aan het aantal inwoners van de gemeente.

Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Vestingsteden

Informatie over of het indienen van de aanvraag van een lidmaatschap?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en tarieven? Stuur dan een e-mail naar info@vestingsteden.nl of neem contact op met de coördinator van de vereniging: Lenie Tabbernee, op het mobiele telefoonnummer 06-11366659

06 – 11366659info@vestingsteden.nl

Inloggen voor leden

Bent u al lid? Klik op onderstaande knop om in te loggen.

Inloggen voor leden