Een welkom voor vestingstad Veere als nieuw lid

Het bestuur van vestingstad Veere heeft aangekondigd aan te willen sluiten als lid van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.

Vestingstad Veere is een Rijks beschermd stadsgezicht, trekt jaarlijks vele bezoekers. Veere is een aantrekkelijke kleinschalige woonplaats aan het water. De Vereniging Nederlandse Vestingsteden is blij weer een unieke vestingstad toe te kunnen voegen aan hun ledenbestand. Een vestingstad met eigen specifieke kenmerken en historische verhalen.

Als vereniging ondersteunen en adviseren wij betrokken bestuurders bij hun unieke vraagstukken. Wij maken ons sterk om de onderlinge samenwerking tussen steden te bevorderen en faciliteren, door informatie over specifieke vraagstukken uit te wisselen en hierin te adviseren.

Vestingstad Veere zet hiermee een goede stap, want door aan te sluiten als lid verbinden zij zich aan andere vestingsteden van Nederland en de vereniging zet zich in voor het nationaal belang van dit culturele verdedigingserfgoed.

Samen met vestingstad Veere en onze andere leden zetten wij ons in om de gezamenlijke belangen te behartigen, zodat we veel voor elkaar krijgen. Immers samen gaat dit beter dan alleen.

Trots zijn wij om vestingstad Veere te mogen verwelkomen als nieuw lid! Welkom Veere en we kijken uit naar een mooie samenwerking!