AANKONDIGING: Landelijk symposium Vereniging Nederlandse Vestingsteden op 11 april a.s. in vestingstad Heusden

Vestingsteden en waterlinies in Nederland: als betrokken bestuurder, beleidsmedewerker of erfgoedspecialist komen er allerlei vraagstukken op u af om ons prachtige culturele erfgoed te kunnen beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Dit vraagt om uitwisseling van kennis en ervaring. De Vereniging Nederlandse Vestingsteden zet zich in voor het behoud van ons mooie culturele erfgoed, waarbij we juist die kennis willen delen en willen uitwisselen.  We willen krachten bundelen en steden met elkaar verbinden.

Het thema van ons symposium op 11 april a.s. in vestingstad Heusden,, “klimaatverandering”, ziet op de gevolgen van zowel droge en natte perioden. Wat zijn er voor bedreigingen en welke oplossingen en kansen zien we? Het symposium van de VNV wordt ondersteund door onze mede-initiatiefnemers Alliantie de Zuiderwaterlinie en de Oude Hollandse Waterlinie.

Inloop is om 09:30 uur

Aanvang symposium is om 10:00 uur.

Einde symposium is om 17:00 uur.

Tijdens dit symposium zijn er vier gastsprekers die de meest actuele kennis en ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering aan u presenteren.

De heer Dr. ir. K.D. (Koen) Berends, senior researcher van Deltares
Mevrouw Prof. Dr. Carola Hein, verbonden aan de TU Delft en UNESCO Leerstoel “havens, water en historische steden”
De heer Jacob Knegtel, Adviseur Erfgoed & Water bij het Ministerie van OCW en RCE
Mevrouw Margot Ribberink, Ambassadeur weer, klimaat en duurzaamheid

Een uitnodiging met definitief programma zal aan alle betrokken bestuurders en ambtenaren die een vestingstad binnen hun gemeentegrenzen hebben worden toegezonden. Ook aan betrokkenen van erfgoedorganisaties. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom. De deelnamekosten bedragen Euro 35,=.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wilt u graag deelnemen aan ons symposium? Dat kan uiteraard. Stuur dan een e-mail aan info@vestingsteden.nl, ter attentie van de coördinator, Lenie Tabbernee.

Wij zien u graag op ons symposium in de mooie vestingstad Heusden.