Nationaal Symposium Vereniging Nederlandse Vestingsteden op 11 april 2024 te Heusden

Komt u ook eens kennismaken met onze vereniging? Als betrokken bestuurder, beleidsmedewerker of erfgoespecialist bent u van harte welkom om deel te nemen.

Wij organiseren op donderdag 11 april 2024 ons Nationaal Symposium, samen met onze mede-initiatiefnemers de Alliantie Zuiderwaterlinie en de Oude Hollandse Waterlinie.

Aanmelding kan tot uiterlijk 21 maart 2024.